Κοινωνία Παρ 24 Μαρ 2017

Έχουν διαφοροποιηθεί τα αδικήματα τα οποία παραδοσιακά απασχολούσαν την Υπηρεσία

Άντα Καφασάρη, Επιμελήτρια Ανηλίκων: «Στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στη δική μας γεωγραφική περιοχή ειδικότερα, η συνολική εικόνα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς κυμαίνεται σ σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό μπορεί να  συνδεθεί, ως ένα βαθμό, με το ρόλο που επιτελεί (ευτυχώς ακόμα) η οικογένεια στην ελληνική κοινωνία»

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο «Σ» παρουσιάζει τα στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Κω, προκειμένου να «μελετήσουμε» - μέσω των παιδιών - την «συμπεριφορά» της κοινωνίας μας. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά των παραβάσεων και όπως έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει, «τα παιδιά μάς στέλνουν μηνύματα, αλλά…» με την υποσημείωση ότι, «θεωρητικά, το σύνολο των ανηλίκων βρίσκεται σε κίνδυνο».

Το δικαστικό έτος 2016, διαπιστώνεται ότι, στην πλειοψηφία των περιστατικών, η ηλικιακή ομάδα που εμπλέκεται είναι 15-18 χρονών, αλλά ανησυχητική είναι και η  ηλικιακή ομάδα 13-15 χρονών, διότι τα αδικήματα για τα οποία παραδοσιακά απασχολούσαν την Υπηρεσία, όπως ο Κ.Ο.Κ., έχουν διαφοροποιηθεί. Εκτός αυτού,  με κριτήριο την εθνικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανηλίκων είναι Έλληνες με δεύτερη την Αλβανική υπηκοότητα.

Μιλώντας στον «Σ» η Επιμελήτρια Ανηλίκων κα Καφασάρη δήλωσε: «Οι αριθμοί δεν είναι πάντα ενδεικτικοί των περιπτώσεων που είτε απασχολούν, είτε εποπτεύει η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Κω. Γίνεται προσπάθεια στήριξης και συμβουλευτικής των ανηλίκων εξωδικαστικά ή στα πλαίσια της πρόληψης, με επισκέψεις στα σχολεία της 2βάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στους εφήβους που με δική τους πρωτοβουλία επιθυμούν τη συνεργασία με την Υπηρεσία μας. Στους πίνακες διαφαίνεται μια διαφοροποίηση της παραβατικότητας των ανηλίκων ως προς το είδος των αδικημάτων. Ως ένα βαθμό, αυτές συνάδουν με τον αυθορμητισμό της ηλικίας τους, αφού δεν αναλογίζονται τις συνέπειες του νόμου. Άλλοτε οδηγούνται στην παραβατικότητα όταν πιέζονται από καταστάσεις ή βρίσκονται σε συναισθηματικό αδιέξοδο, ακόμα κι όταν το εκλαμβάνουν ως διασκέδαση.

Η παραβατικότητα δεν είναι πάντα επιλογή ή αδυναμία αυτοελέγχου, αλλά συχνά είναι ρίσκο προκειμένου να ανήκει ο ανήλικος σε μια ομάδα.

Στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στη δική μας γεωγραφική περιοχή ειδικότερα, η συνολική εικόνα της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, κυμαίνεται σ σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό μπορεί να  συνδεθεί, ως ένα βαθμό, με το ρόλο που επιτελεί (ευτυχώς ακόμα) η οικογένεια στην ελληνική κοινωνία».

Αναλυτικά τα στοιχεία

Κατά τη διάρκεια του 2016, στο Δικαστήριο Ανηλίκων Κω εκδικάστηκαν 59 υποθέσεις του Μονομελούς Δικαστηρίου, 6 υποθέσεις του Τριμελούς και 2 υποθέσεις του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Δωδεκανήσου (μεταβατική έδρα Κω).

 

  • Σε σύνολο 67 υποθέσεων, 8 ανήλικοι είναι κορίτσια που πρώτη φορά απασχόλησαν την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων (πίκας 1)
  • Στην πλειοψηφία των περιστατικών η ηλικιακή ομάδα που εμπλέκεται είναι 15-18 χρονών, αλλά ανησυχητική είναι και η  ηλικιακή ομάδα 13-15 χρονών, διότι τα αδικήματα για τα οποία παραδοσιακά μας απασχολούσαν όπως ο Κ.Ο.Κ. έχουν διαφοροποιηθεί (πίνακας 2)
  • Το μορφωτικό τους επίπεδο κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά πλειοψηφία, ενώ 7 ανήλικοι διέκοψαν την φοίτησή τους και εργάζονται (πίνακας 3)
  • Στον πίνακα 4 διακρίνονται οι ανήλικοι με κριτήριο την εθνικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Έλληνες με δεύτερη την Αλβανική υπηκοότητα.
  • Λόγω διάφορων αστάθμητων παραγόντων (απεργίες, αποχή των δικηγόρων) αναβλήθηκε η εκδίκαση του μεγαλύτερου μέρους των υποθέσεων. Παρόλα αυτά, η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων εποπτεύει πολλούς ανήλικους είτε με δικαστική απόφαση, είτε με εισαγγελική εντολή στο πλαίσιο της πρόληψης / διερεύνησης (πίνακας 5)
  • Όσον αφορά τα είδη των αδικημάτων τα οποία εκδικάζονται, εκτός από τον Κ.Ο.Κ., μας έχουν απασχολήσει ανήλικοι με το αδίκημα της κλοπής, της χρήσης ναρκωτικών, σωματική βλάβη, εμπρησμός και το bulling.

 

Στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επανεμφανίστηκαν και νέα είδη αδικημάτων όπως η παράνομη μεταφορά μεταναστών από ανήλικο και η πρόκληση ναυαγίου που μπορούσε να επέλθει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 01/01/2016 έως 31/12/2016

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΩ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ                                                                         ΑΓΟΡΙΑ      ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Πρωτοείσακτοι (1)                                                                                                44                  8

2. Εισαχθέντες για δεύτερο αδίκημα και άνω (1)                                                   1                   -

3. Αποκλειστικά με διάταξη Ανακριτή/Παραγγελία από Εισαγγελέα (1)             -                    -

4. Άρθρο 45Α Κ.Π.Δ.                                                                                                     -                    -

5. Περιπτώσεις Πρόληψης (Διερεύνηση)                                                                 5                   -

6. Παραπομπή από άλλες Υπηρεσίες (2)                                                                  -                    1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                     50                  9

(1) Στα πεδία 1,2,3 και 6 υπολογίζονται οι κατηγορούμενοι ανήλικοι

(2) Λόγω εντοπιότητας του ανηλίκου κατηγορουμένου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (1) ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ

             ΗΛΙΚΙΑ                           ΑΓΟΡΙΑ                       ΚΟΡΙΤΣΙΑ                   ΣΥΝΟΛΟ

            (8 – 13)                                2                                    -                                  2

           (13 – 15)                             12                                   1                                13

           (15 – 18)                             36                                   8                                44

            ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                       59

(1) Ηλικία τέλεσης του αδικήματος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (1)

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ                                                                                        ΑΓΟΡΙΑ      ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Γνώση γραφής και ανάγνωσης (2)                                                                          -                    -

Μαθητής Δημοτικού                                                                                                  2                   -

Μαθητής Γυμνασίου                                                                                                13                  -

Μαθητής Λυκείου                                                                                                     24                  5

Σπουδαστής ΙΕΚ ή Σχολής Μαθητείας                                                                    2                   -

Αγράμματος                                                                                                                 -                    1

Διακοπή φοίτησης σχολείου                                                                                     4                   3

Φοιτητής ΑΕΙ / ΤΕΙ                                                                                                     -                    -

Άλλο                                                                                                                              -                    -

Απόφοιτος Λυκείου (φαντάρος)                                                                               3                   -

Σύνολο                                                                                                                        50                  9

(1) Αναφέρεται στο μορφωτικό επίπεδο του ανηλίκου κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης

(2) Για ανηλίκους που δεν έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ                               ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΟΙ        ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ       ΣΥΝΟΛΟ

Ελληνική                                                     40                                            1                                  41

Παλιννοστούντες                                        -                                              -                                     -

Έλληνες Roma                                             1                                             -                                    1

Αλβανική                                                    12                                            -                                   12

Ρουμανική                                                    -                                              -                                     -

Βουλγαρική                                                  4                                             -                                    4

Πακιστανική                                                -                                              -                                     -

Αφγανική                                                     -                                              -                                     -

Αιγυπτιακή                                                   -                                              -                                     -

Αλγερινή                                                       -                                              -                                     -

Μαροκινή                                                     -                                              -                                     -

Συριακή                                                        1                                             -                                    1

Άγνωστη                                                      -                                              -                                     -

Άλλη                                                              -                                              -                                     -

ΣΥΝΟΛΟ                                                      58                                            1                                  59

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (1)

ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ                                   ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΛΗΞΗ                                                                                                                              2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ                                                                                        -

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                          -

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                                                            10

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ                      -

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΔΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ                                                                               -

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΟΣ                                                                                                      -

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                                                         1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                 -

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              -

ΠΑΡΑΚΟΛΟΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   -

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                             -

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ                                                                                     -

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ                                                                                                   -

ΦΥΛΑΚΙΣΗ                                                                                                                              2

ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΗ                                                                                                          -

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ                                                                                                                            -

ΑΘΩΩΤΙΚΗ                                                                                                                              4

ΑΝΑΒΟΛΗ                                                                                                                               39

ΑΝΑΚΛΗΣΗ                                                                                                                             1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                 59

(1) Καταγράφονται όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για κάθε έναν ανήλικο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ (1)

ΕΙΔΟΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ                                                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ     ΣΥΝΟΛΟ

                                                                                               ΑΝΗΛΙΚΟΙ      ΑΝΗΛΙΚΟΙ   ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΟΚ 7 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ                                                3                    33                 36

ΚΛΟΠΗ (ΚΑΤΑ ΣΥΝ/ΓΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ,

ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)                                                              4                     8                  12

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ            -                      -                    -

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ                                               -                      -                    -

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΛΟΠΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ                                            -                      -                    -

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ                                                 2                      -                    2

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ                                                                           -                      -                    -

ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ                                                           2                      -                    2

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ                                             -                      -                    -

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ                                                                           -                      -                    -

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ                                             -                      -                    -

ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                                      -                      -                    -

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ

- ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ                                                                             -                      -                    -

ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ                                            -                      -                    -

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ                                                         -                      -                    -

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ                                                                               2                      -                    2

BULLING                                                                                        5                      -                    5

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                       18                   41                 59

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 01/01/2016 έως 31/12/2016

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΩ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ                                            ΑΓΟΡΙΑ           ΚΟΡΙΤΣΙΑ      ΤΡΙΜΕΛΕΣ

                                                                                                                                                    ΕΦΕΤΕΙΟ

1. Πρωτοείσακτοι (1)                                                                     4                        -                      2

2. Εισαχθέντες για δεύτερο αδίκημα και άνω (1)                      2                        -                      -

3. Αποκλειστικά με διάταξη Ανακριτή/Παραγγελία

από Εισαγγελέα (1)                                                                        -                         -                      -

4. Άρθρο 45Α Κ.Π.Δ.                                                                         -                         -                      -

5. Περιπτώσεις Πρόληψης (Διερεύνηση)                                     -                         -                      -

6. Παραπομπή από άλλες Υπηρεσίες (2)                                      -                         -

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                          6                        -                      2

(1) Στα πεδία 1,2,3 και 6 υπολογίζονται οι κατηγορούμενοι ανήλικοι

(2) Λόγω εντοπιότητας του ανηλίκου κατηγορουμένου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (1) ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ

        ΗΛΙΚΙΑ                       ΑΓΟΡΙΑ             ΚΟΡΙΤΣΙΑ            ΣΥΝΟΛΟ            ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

       (8 – 13)                           -                           -                           -                                    -

      (13 – 15)                          -                           -                           -                                    -

      (15 – 18)                          6                          -                           -                                    2

       ΣΥΝΟΛΟ                           6                          -                           -                                    2

(1) Ηλικία τέλεσης του αδικήματος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (1)

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ                                      ΑΓΟΡΙΑ        ΚΟΡΙΤΣΙΑ         ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

Γνώση γραφής και ανάγνωσης (2)                        -                      -                                  -

Μαθητής Δημοτικού                                                 -                      -                                  -

Μαθητής Γυμνασίου                                                -                      -                                  -

Μαθητής Λυκείου (Εσπερινό)                                 1                      -                                  -

Σπουδαστής ΙΕΚ ή Σχολής Μαθητείας                   -                      -                                  -

Αγράμματος                                                               -                      -                                  -

Διακοπή φοίτησης σχολείου                                    1                      -                                  1

Φοιτητής ΑΕΙ / ΤΕΙ                                                   -                      -                                  -

Άγνωστο                                                                    4                      -                                  -

Απόφοιτος Λυκείου                                                   -                      -                                  1

Σύνολο                                                                       6                      -                                  2

(1) Αναφέρεται στο μορφωτικό επίπεδο του ανηλίκου κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης

(2) Για ανηλίκους που δεν έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ              ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΟΙ   ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ        ΣΥΝΟΛΟ     ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

                                                                          ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ

Ελληνική                                      -                             2                          2                            2

Παλιννοστούντες                        -                             -                           -                             -

Έλληνες Roma                             -                             -                           -                             -

Αλβανική                                     -                             -                           -                             -

Ρουμανική                                   -                             -                           -                             -

Βουλγαρική                                 -                             -                           -                             -

Πακιστανική                                -                             -                           -                             -

Αφγανική                                     -                             -                           -                             -

Αιγυπτιακή                                  -                             -                           -                             -

Αλγερινή                                      -                             -                           -                             -

Μαροκινή                                     -                             -                           -                             -

Συριακή                                       4                             -                           4                             -

Άγνωστη                                      -                             -                           -                             -

Άλλη                                             -                             -                           -                             -

ΣΥΝΟΛΟ                                      4                            2                          6                            2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (1)

ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ                                               ΠΛΗΘΟΣ                  ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ                                                            ΑΝΗΛΙΚΩΝ                  ΕΦΕΤΕΙΟ

ΕΠΙΠΛΗΞΗ                                                                                         -                                  -

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ                                                   -                                  -

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                    -                                  -

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                        -                                  -

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ                                   -                                  -

ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ                                                           -                                  -

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΔΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ                                         -                                  -

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΟΣ                                                                -                                  -

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                   -                                  -

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ

Κ.Λ.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                                  -                                  -

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗΣ Ή

ΑΛΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                     -                                  -

ΠΑΡΑΚΟΛΟΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                             -                                  -

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                                                              -                                  -

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ                                               -                                  -

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ                                                             -                                  2

ΦΥΛΑΚΙΣΗ                                                                                         -                                  -

ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΗ                                                                     -                                  

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ                                                                                      2                                 -

ΑΘΩΩΤΙΚΗ                                                                                         -                                  -

ΑΝΑΒΟΛΗ                                                                                          4                                 -

ΑΝΑΚΛΗΣΗ                                                                                        -                                  -

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                             6                                 2

(1) Καταγράφονται όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για κάθε έναν ανήλικο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ (1)

ΕΙΔΟΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ                                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ        ΣΥΝΟΛΟ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ

                                                                          ΑΝΗΛΙΚΟΙ      ΑΝΗΛΙΚΟΙ     ΑΝΗΛΙΚΩΝ    ΕΦΕΤΕΙΟ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση                               -                      -                      -                    -

Απόπειρα ανθρωποκτονίας                                    -                      -                      -                    -

Βιασμός                                                                    -                      -                      -                    -

Πορνογραφία ανηλίκων                                         -                      -                      -                    -

Μαστροπεία                                                             -                      -                      -                    -

Σωματεμπορία                                                        -                      -                      -                    -

Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής                    -                      -                      -                    -

Αποπλάνηση παιδιού                                              -                      -                      -                    -

Αρπαγή ανηλίκου                                                    -                      -                      -                    -

Εμπορία ανθρώπων                                                -                      -                      -                    -

Διατάραξη οικογενειακής ειρήνης                         -                      -                      -                    -

Περί Ναρκωτικών (Ν.3459/2006)

Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση (αρθ.2),

Πώληση (αρθ.13)                                                   1                      -                      1                   1

Κλοπή (αρθ.372,373 Π.Κ.) διακεκριμένη

κλοπή (αρθ. 374 Π.Κ.)                                            -                      1                     1                   1

Υπεξαίρεση                                                              -                      -                      -                    -

Ληστεία, απόπειρα ληστείας                                  -                      -                      -                    -

Φθορά ξένης περιουσίας                                        -                      -                      -                    -

Εκβίαση, απόπειρα εκβίασης                                 -                      -                      -                    -

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος     -                      -                      -                    -

Ν.3386/2005 Περί λαθρομεταναστών

(παράνομη είσοδος, έξοδος)                                   -                      -                      -                    -

Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη                                -                      -                      -                    -

Σωματική βλάβη από αμέλεια                              -                      -                      -                    -

Πλαστογραφία                                                        -                      -                      -                    -

Εγκληματική οργάνωση-Εκρηκτικά                     -                      -                      -                    -

Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου                         -                      -                      -                    -

Διατάραξη οικογενειακής τάξης                            -                      -                      -                    -

Εξύβριση                                                                  -                      -                      -                    -

Στάση κρατουμένων                                              -                      -                      -                    -

Πρόκληση ναυαγίου                                               -                      3                      -                    -

Παράνομη μεταφορά μεταναστών                      -                      1                      -                    -

ΣΥΝΟΛΟ                                                                   1                     5                     6                   2

 

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΤΑΘΜΟΣ"

 

MARINA NEGROY - GIORGARAS STAVROS ASFALEIES

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΩ

Ο πληρέστερος επαγγελματικός κατάλογος για τo νησί της Κω!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ